KATASTR NEMOVITOSTÍ

Tvorba geometrických plánů - pro vyznačení nové budovy, změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene, pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

Služby v katastru nemovitostí

NOVÁ STAVBA

Zápis nové stavby do katastru nemovitostí - vyhotovení geometrického plánu na novou stavbu.
+

ZMĚNA OBVODU STAVBY

Změnili jste obvod stávající stavby - část ubourali / část přistavěli? Vyhotovíme vám geometrický plán na změnu obvodu stavby.
+

DĚLENÍ POZEMKU

Vlastníte pozemek a potřebujete část oddělit, jelikož ji chcete prodat/darovat/směnit. Vyhotovíme vám geometrický plán na rozdělení pozemku.
+

VĚCNÉ BŘEMENO

Potřebujete ke svému pozemku zřídit věcné břemeno (např. chůze, jízdy, vedení inženýrských sítí) ve prospěch někoho jiného? Vyhotovíme vám geometrický plán pro vyznačení věcného břemene k části pozemku.
+

ZPŘESNĚNÍ VLASTNICKÉ HRANICE

Vlastnické hranice evidované v katastru nemovitostí mají různou přesnost (kód kvality). Pokud máte mezi vaším pozemkem a sousedním pozemkem hranici, která je určena grafickým způsobem (má kód kvality 8), můžete si hranici nechat zaměřit a zpřesnit, aby získala nejlepší přesnost (kód kvality 3)....
+

BELZA-GEO s.r.o.

Bezručova 540
Úvaly 250 82
IČ: 27231429
DIČ: CZ 27231429
ID dat. schránky: zqjq8h6
281 980 382
JEDNATEL:
Ing.Zdeněk Belza
602 417 536
belza-geo@belza-geo.cz
BELZA-GEO s.r.o.