ZPŘESNĚNÍ VLASTNICKÉ HRANICE

Vlastnické hranice evidované v katastru nemovitostí mají různou přesnost (kód kvality). Pokud máte mezi vaším pozemkem a sousedním pozemkem hranici, která je určena grafickým způsobem (má kód kvality 8), můžete si hranici nechat zaměřit a zpřesnit, aby získala nejlepší přesnost (kód kvality 3). Podmínkou zpřesnění je shoda všech vlastníků na průběhu zpřesněné hranice a vytvoření geometrického plánu pro zpřesnění vlastnické hranice. 

Více informací naleznete na tomto letáku ČÚZK https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Zpresneni-geometrickeho-a-polohoveho-urceni-pozemk/letak_zpresneni_geometrickeho_a_polohoveho_urceni1.aspx

BELZA-GEO s.r.o.

Bezručova 540
Úvaly 250 82
IČ: 27231429
DIČ: CZ 27231429
ID dat. schránky: zqjq8h6
281 980 382
JEDNATEL:
Ing.Zdeněk Belza
602 417 536
belza-geo@belza-geo.cz
BELZA-GEO s.r.o.