Naše geodetická kancelář zaměstnává 3 úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) a 2 techniky - geodety. 

Díky tomuto složení firmy jsme schopni zajistit profesionální a kompletní práce v oboru geodézie a katastru nemovitostí.

Naším hlavním působištěm je Středočeský kraj (okres Praha-východ, Praha-západ, Kolín, Nymburk, Kutná Hora,Benešov, Mladá Boleslav, Mělník) a Praha, ale provádíme práce i za hranicemi těchto krajů.

Provádíme dělení pozemků, zaměřování nových budov a přístaveb, vytyčování pozemků a další geodetické práce - viz. záložka SLUŽBY.

Dále se zabýváme veškerými geodetickými pracemi pro ČEZ Distribuce, a.s. včetně kompletního zpracování DSPS.

Podíleli jsme se na výstavbě firmy ESSA CZECH v Úvalech a obchodních domech Penny a Tesco ve středočeských městech, ve většině případech jako hlavní geodet stavby.

Nabízené služby

Geometrické plány

 • pro vyznačení nové budovy (pro kolaudaci)
 • pro změnu obvodu budovy (přístavba)
 • pro rozdělení pozemku
 • pro vyznačení věcného břemene
 • pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

Inženýrská geodézie

 • vytyčování stavebních objektů
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • geodetické zaměření inženýrských staveb (vodovod, plynovod, kanalizace, elektrické vedení)
 • zaměřování jeřábových drah
 • měření a výpočty kubatur

Mapové podklady

 • mapové podklady pro projektovou dokumentaci
 • digitalizace rastrových podkladů a analogových map

Další služby

 • zjišťování polohy bodů pomocí GPS
 • ověřování a kopie geometrických plánů

Kopírovací a tiskové služby

 • barevný tisk do formátu A0
 • barevné kopírování do formátu A3

BELZA-GEO s.r.o.

Bezručova 540
Úvaly 250 82
IČ: 27231429
DIČ: CZ 27231429
ID dat. schránky: zqjq8h6
281 980 382
JEDNATEL:
Ing.Zdeněk Belza
602 417 536
belza-geo@belza-geo.cz
BELZA-GEO s.r.o.